На «Николаевводоканале» хотят ежедневно отключать воду с 23:00 до 6:00

Размер текста
обычный

На официальном сайте ГКП «Николаевводоканал» разместили проект решения исполкома Николаевского горсовета, в котором говорится о предложении установить в Николаеве режим предоставления услуг по централизованному водоснабжению по графику с 6.00 до 23.00, то есть 17 часов в сутки.

В вышеупомянутом проекте говорится о том, что раньше вода в Николаеве подавалась по графику не меньше 10 часов в сутки, а теперь будет подаваться с 6.00 до 23.00. К слову, исполком видит в данном решениилишь плюсы, и считает, что оно обосновано необходимостью постепенного перехода на круглосуточное водоснабжение.

Непонятно в этой ситуации одно: почему Николаевский исполком аппелирует к своему решению 1998 года, в котором график поставки воды ограничивается 10 часами и якобы для улучшения ситуации увеличивает время поставок до 17 часов. На самом деле данный график поставки в реальности сократится на 5 часов, ведь в последнее время вода в Николаеве подавалась круглосуточно, еще пару месяцев назад это подтверждали и в руководстве Николаевводоканала.

Ниже читатели НикВестей могут ознакомиться с проектом решения.


ПРОЕКТ

рішення виконкому

Миколаївської міської ради

Про встановлення режиму надання

послуг з централізованого

водопостачання та водовідведення

в м. Миколаєві

Рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 26.06.1998 № 385 „Про впровадження Правил надання населенню послуг з водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві” послуги з водопостачання в м. Миколаєві надаються за графіком. При цьому безперебійним водопостачанням вважається подача питної води не менше 10 годин на добу. МКП „Миколаївводоканал” вжито заходів, які дозволили збільшити гарантовану подачу води до 17 годин на добу.

З метою підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.05 № 630 „Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.10 № 151 „Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості”, підпунктами 1, 9 пункту „а” ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити режим надання послуг з централізованого водопостачання за графіком з 06:00 до 23:00.

2. Заступнику міського голови — директору департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Гайдаржи В.В. до 01.05.12 внести пропозиції міському голові щодо переліку робіт та джерел фінансування витрат, пов’язаних з переходом на цілодобове водопостачання з підвищеним тиском.

3. До перегляду нормативів питного водопостачання залишити норми споживання послуг з водопостачання та водовідведення по м. Миколаєву, затверджені додатком 2 до рішення виконкому міської ради від 26.06.1998 № 385.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови — директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Гайдаржи В.В.

Міський голова В.Д. Чайка

Аналіз регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про встановлення режиму надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві»

·1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом регулювання

Рішенням міськвиконкому від 26.06.1998 №385 “Про впровадження Правил надання населенню послуг з водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві” встановлено, що послуги з водопостачання в м. Миколаєві надаються за графіком не менше 10 годин на добу.

Проектом рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про встановлення режиму надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві», розробленим МКП «Миколаївводоканал», пропонується встановлення більш сприятливого для населення режиму надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві по графіку з 6.00 до 23.00.

Це рішення, реалізація якого здійснюється за рахунок МКП “Миколаївводоканал”, націлене на підвищення якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення шляхом збільшення часу надання послуг, а також являється основою для поступового переходу на цілодобове водопостачання з підвищеним тиском.

Запровадження проекту рішення викликано необхідністю поступового переходу на цілодобове водопостачання з підвищеним тиском, а також необхідністю удосконалення правового регулювання відносин, які виникають у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в частині їх якості.

2. Очікувані результати прийняття запропонованого рішення

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

(органи державної влади та місцевого самоврядування)

прийняття змін до рішення не тягне за собою додаткових витрат з бюджетів усіх рівнів

Основа для поступового переходу на цілодобове водопостачання з підвищеним тиском.

Удосконалення правового регулювання відносин, які виникають у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в частині їх якості

Громадяни

Додаткових витрат не зазнають

Встановлення сприятливого режиму надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві.

Водоканал

Додаткові витрати пов’язані з відшкодуванням вартості електричної енергії на підкачування води та автоматизацією насосного обладнання

3. Цілі державного регулювання

Основною ціллю розробки регуляторного акту є підвищення якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та створення передумов для поступового переходу на цілодобове водопостачання з підвищеним тиском.

Проект рішення встановлює сприятливий для населення режим надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві до 17 годин на добу та вимагає внесення пропозицій щодо переліку робіт та джерел фінансування витрат, пов’язаних з переходом на цілодобове водопостачання з підвищеним тиском.

Додатковою ціллю є приведення нормативних актів міськвиконкому у відповідність до загальноукраїнських нормативних актів які регулюють сферу надання послуг.

4. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цих цілей

Можливі способи досягнення цілі

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів. Аргументи щодо переваги обраного способу.

1.Збереження чинного способу державного регулювання

- несприятливий режим надання послуг при реальних можливостях покращити якість надання послуг

Спосіб є неприйнятним, оскільки не узгоджується із загальними принципами державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, встановлених законодавством, та не стимулює останніх на покращення надання послуг.

2.Обраний спосіб

- встановлення сприятливого для населення режиму надання послуг

- підвищення якості надання послуг

- поступовий перехід на цілодобове водопостачання

- удосконалення правового регулювання відносин, які виникають у сфері надання послуг

Спосіб є прийнятним. Відповідає вимогам чинного законодавства. Забезпечує досягнення ефективного та збалансованого державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій направленого на підвищення якості надання послуг.

5. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми

Це рішення є початком для поступового переходу на цілодобове водопостачання з підвищеним тиском та черговим кроком підвищення якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Рішення містить завдання про внесення пропозицій щодо переліку робіт та джерел фінансування витрат, пов’язаних з переходом на цілодобове водопостачання з підвищеним тиском.

Також прийняття рішення міськвиконкому вдосконалить правове поле у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

6. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

Прийняття запропонованого рішення створить правові умови для поступового переходу на цілодобове водопостачання з підвищеним тиском, а також стимулюватиме підвищення якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Потужності МКП “Миколаївводоканал” дозволяють збільшити гарантовану подачу води до 17 годин на добу.

7. Строк дії регуляторного акту

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про встановлення режиму надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві» діятиме до переходу на цілодобове водопостачання з підвищеним тиском та до встановлення норм споживання послуг з водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві».

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

Після набрання чинності рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про встановлення режиму надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві» його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта: дія акта поширюватиметься на МКП «Миколаївводоканал» та на споживачів послуг в м. Миколаєві;

- розмір коштів і час, що витрачатиметься Водоканалом та споживачами послуг, пов’язаний з виконанням вимог регуляторного акта: виконання вимог регуляторного акта не потребуватиме додаткових витрат бюджетних коштів, витрати несе МКП “Миколаївводоканал”, а витрати часу матимуть індивідуалізований характер, що залежатиме від активності контролюючих органів, законності в діяльності Водоканалу;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – достатній: проект розміщено на офіційному веб-сайті МКП «Миколаївводоканал» (http://www.vodokanal.mk.ua);

Прийняття регуляторного акту не потребує додаткових фінансових витрат із міського бюджету. Також прийняття регуляторного акта не передбачає додаткових витрат з боку споживачів послуг, пов'язаних з виконанням вимог акта.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Відстеження результативності застосування регуляторного акту здійснюватиметься департаментом житлово-комунального господарства міста шляхом:

§використання статистичної звітності щодо Водоканалу, а також основних економічних та виробничих показників його діяльності;

§аналізу кількості звернень населення до державних органів та органів місцевого самоврядування щодо умов надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Базове відстеження результативності здійснюється після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження – статистичні дані.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено МКП «Миколаївводоканал».

Директор МКП «Миколаївводоканал» В.С. Тельпіс

Заступник міського голови -

директор департаменту ЖКГ В.В. Гайдаржи


Врезка1

Copyright © ГКП Николаевводоканал Все права защищены.
Источник: nikvesti.com

Поделиться:
Telegram
Viber