В Раде считают, что мэра Южноукраинска Андрея Стулина отстранили незаконно

Размер текста
обычный

60729 Об этом стало известно 21 марта из сообщения комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рассмотрел ситуацию, которая сложилась в городе Южноукраинске Николаевской области, и пришел к выводу, что отстранение мэра Андрея Стулина состоялось в нарушение норм действующего законодательства.

Соответствующие письма комитет направил главе Николаевской ОГА Николаю Круглову, прокурору области Владимиру Гальцову, а также в Южноукраинский городской совет.

«Комитет считает, что на сегодня отечественное законодательство не содержит необходимых норм, которые бы давали достаточно оснований для досрочного прекращения полномочий Южноукраинского городского головы», - говорится в документе.

«Комитет считает, что вопрос назначения Верховной Радой Украины внеочередных местных выборов Южноукраинского городского головы требуют дополнительного изучения, поскольку фактические основания досрочного прекращения полномочий А.Н.Стулина не соответствуют требованиям Закона Украины «О местном самоуправлении», - отмечается в сообщении.

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, що відбулося 21 березня 2012 року, було розглянуто питання про ситуацію, що склалася в Южноукраїнській міській раді Миколаївської області.

Розгляд даного питання було порушено у зв'язку із зверненням Южноукраїнського міського голови А.М.Стуліна до Голови Верховної Ради України В.М.Литвина, в якому повідомляється, що з 12 березня 2012 року за наказом начальника Управління МВС України у м. Южноукраїнську блокується доступ працівників виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради та громадян до приміщення, де розташований кабінет міського голови А.М.Стуліна, що, на думку останнього, стало можливим через втручання у діяльність міської ради голови Миколаївської обласної державної адміністрації М.П.Круглова. При цьому згідно з розпорядженнями за підписом секретаря міської ради від 07.03.2012 р. та від 13.03.2012 р., надрукованих на бланках Южноукраїнського міського голови, А.М.Стулін вважається звільненим з посади міського голови, а до обов'язків міського голови приступає секретар міської ради Г.В.Полікаліна та встановлено заборону на допуск гр. А.М.Стуліна до приміщення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради.

Крім цього, до Комітету надійшло клопотання Южноукраїнської міської ради відповідно до прийнятого нею рішення від 07.03.2012 р. №474 за підписом секретаря міської ради щодо призначення позачергових виборів Южноукраїнського міського голови.

Підставою для вказаного рішення, за визначенням ради, стало порушення обмежень щодо сумісництва діяльності Южноукраїнського міського голови А.М.Стуліна з іншою діяльністю, що передбачено пунктом 4 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Факт зазначеного адміністративного корупційного правопорушення встановлений відповідно до Постанови Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 29 листопада 2011 року по справі щодо А.М.Стуліна, на якого накладено відповідне адміністративне стягнення у вигляді штрафу згідно з частиною другою статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Апеляційний суд Миколаївської області залишив апеляційну скаргу А.М.Стуліна без задоволення, а постанову суду першої інстанції - без змін.

Зі змісту надісланих копій згаданих постанов судів випливає, що їх було прийнято на підставі положень пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» стосовно обмежень сумісництва, у зв'язку з тим, що А.М.Стулін, займаючи посаду Южноукраїнського міського голови та будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, в порушення обмежень, передбачених цим Законом, станом на 12 вересня 2011 року входив до складу органу управління ТОВ «Пластик Ярд», що мало на меті одержання прибутку. При цьому, як вбачається, таким органом управління суд вважав загальні збори учасників товариства.

З огляду на викладене, а також на те, що у зверненні першого заступника Южноукраїнського міського голови, яке надійшло до Комітету у зв'язку із ситуацією, що склалася, міститься прохання надати роз'яснення щодо застосування окремих положень статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Комітет звертає увагу на те, що відповідно до пункту 4 частини першої та пункту 1 частини сьомої статті 79 цього Закону відповідна рада має повноваження щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень міського голови за порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом. Такі обмеження встановлені виключно у статті 12 даного Закону, згідно з частиною четвертою якої міський голова не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Водночас згідно з абзацом першим частини другої статті 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» дострокове припинення повноважень особи на виборній посаді у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, а також відсторонення такої особи від виконання службових повноважень у випадку, зокрема, складення щодо неї протоколу про адміністративне корупційне правопорушення (див. абзац другий частини першої статті 22 цього Закону), здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Конституцією і законами України. Проте слід констатувати, що розвитку цієї норми на даний час законодавство України не містить, в тому числі базові закони у сферах протидії і запобігання корупції, а також місцевого самоврядування.

Враховуючи вищезазначене, Комітет вважає, що на сьогодні вітчизняне законодавство не містить необхідних норм, які б надавали достатніх підстав для дострокового припинення повноважень Южноукраїнського міського голови.

Для всебічного, повного та об'єктивного аналізу ситуації та адекватного застосування норм чинного законодавства, на наше глибоке переконання, передусім слід враховувати Рішення Конституційного Суду України від 13.03.2012 р. № 6-рп/2012, в якому єдиний орган конституційної юрисдикції України визнав конституційними положення пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», згідно з якими особам, уповноваженим на виконання функцій місцевого самоврядування, забороняється входити до складу органу управління підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, за винятком встановлення заборони вказаним особам брати участь у загальних зборах такого підприємства або організації.

Разом з тим, Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) положення пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року №3206-VI щодо заборони посадовим особам місцевого самоврядування брати участь у загальних зборах підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

У зв'язку з цим маємо зазначити, що у мотивувальний частині рішення Южноукраїнського міського суду наголошується, що відповідно до статуту ТОВ «Пластик-Ярд» вищим органом підприємства є загальні збори його учасників, а міський голова А.М.Стулін саме і входив до складу органів управління товариством, що складаються з учасників або призначених ними представників.

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що даним Рішенням Конституційного Суду України повністю нівелюються доводи місцевого та апеляційного судів, які стали підставами для визнання А.М.Стуліна винним у скоєнні адміністративного корупційного правопорушення.

Згідно з частиною першою статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Таким чином вважаємо, що зазначене вище Рішення Конституційного Суду України дає всі підстави для перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами відповідних судових рішень за безпосереднім зверненням А.М.Стуліна до відповідного судового органу.

Водночас Комітет вважає, що питання призначення Верховною Радою України позачергових місцевих виборів Южноукраїнського міського голови потребує додаткового вивчення, оскільки фактичні підстави дострокового припинення повноважень А.М.Стуліна не узгоджуються з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

З огляду на те, що відповідно до пункту 9 Розділу XV «Перехідні положення» Конституції України прокуратура продовжує відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів, а згідно з нормами частини першої статті 19 Закону України «Про прокуратуру» предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є, зокрема, відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам, надсилаємо Вам до відома матеріали про ситуацію, що склалася в Южноукраїнській міській раді.

Принагідно інформуємо, що оскільки відповідно до статті 119 Конституції України та згідно з пунктом 2 статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, Комітет звернувся до голови Миколаївської обласної державної адміністрації з пропозицією розглянути звернення Южноукраїнського міського голови А.М.Стуліна та клопотання секретаря міської ради Г.В.Поліканіної до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів міського голови та вжити заходів для відновлення законності та порушених прав.

З повагою
Голова Комітету О.ОМЕЛЬЧЕНКО


Источник: nikvesti.com

Поделиться:
Telegram
Viber